Valdkonnad

Teenindame oma kliente järgmistes õigusvaldkondades:

Kohtuvaidlused

Võlaõigus, s h lepingute ja kahjuga seonduvad küsimused

Asjaõigus, s h kinnisvaraga seotud küsimused

Tööõigus

Haldusõigus ja haldusmenetlus

Perekonnaõigus